Vision
Vår vision är att sprida medvetandet om miljön genom att hjälpa företag att ta fram en policy och ett mål för just deras miljöarbete.

Information
Här nedan finns tre PDFer att ladda ner med exempel på just det vi vill sprida ut till företag.

Övergripande miljömål.pdf

bilaga_exempel_på_redovisning_av_miljöledningsarbetet_miljöpåverkan.pdf 

bilaga_exempel_på_miljoprocessen.pdf

Vad vi behöver
Vi behöver din hjälp att sprida budskapet. Vi behöver ambassadörer för projektet. Jobbar du på ett företag som inte har så aktivt miljöarbete är du just den personen vi behöver. Även om du själv inte kan så mycket om miljö och miljöpåverkan är du rätt person för jobbet. Bara du vill!

Kontaktuppgifter

Vill du vara delaktig på något hörn av projektet? Kontakta då:

Charlie Hansson

tel: +46 (0) 73 51 28 325